Spilleregler til 500 – Kortspillet 500 / Rommy

”500” er et populært og underholdende kortspil, som også omtales ””Rommy” efter den engelske betegnelse, ”Rummy”.

Spillet foregår imellem 2 eller flere personer, og som titelnavnet antyder, gælder det om at nå femhundrede point.

Det er et enkelt og sjovt spil, som både kan spilles i familien, kollegagruppen og vennekredsen.

Langt de fleste mennesker kender til familiespillet, og det kan være den perfekte aktivitet både sommer og vinter, når der er brug for samvær, sjov og kvalitetstid.

Det gælder om både at kunne tænke kreativt og taktisk og være opmærksom for at kunne gå fra bordet som vinder af kortspillet 500.   

Sådan spilles 500 / Rommy

Kortspillet 500 spilles mellem minimum 2 deltagere. Der skal bruges ét sæt spillekort inkl. jokere til hvert spil. Der skal være 2-3 jokere i kortsættet.

Når I skal spille Rommy, er det en god idé at have et papir og en kuglepen, så I løbende kan holde styr på jeres point fra hver runde.

I får mest ud af kortspillet, når alle deltagere kender formålet og regelsættet. Børn på 10-12 år og opefter vil kunne deltage i spillet på egen hånd, når alle har kendskab til reglerne.

Kortspil 500 regler

Det er muligt for både ung og gammel at lære 500 reglerne, så alle kan få fair og lige vinderchancer. Overordnet set gælder det om at kunne danne flest mulige stik, så målet om de femhundrede point kan nås.

Reglerne er som følgende:

  1. Kortene blandes og fordeles tilfældigt med 7 kort til hver spiller
  2. Kortbunken placeres på bordet mellem alle spillere, og det øverste kort vendes med billedsiden opad
  3. Der må ikke lægges stik i begyndelsen af en runde, og spillet må ikke lukkes i forbindelse med en spillers første tur. Hver spiller skal have haft en tur med at trække kort, førend de første stik på placeres på bordet
  4. Hver spiller har 3 muligheder, når det er vedkommendes tur. Vedkommende kan enten tage det øverste kort fra bunken med billedsiden nedad, tage det øverste kort fra bunken med billedsiden opad, eller vedkommende kan tage hele bunken med billedsiden opad.

Hvis en spiller vælger at trække hele bunken, skal vedkommende kunne lægge mindst ét stik af 3 kort. Hvis ikke spilleren er i stand til dette, får vedkommende 50 strafpoint

  • Det gælder om at lave stik ud af de kort, som hver deltager har på hånden
  • Skulle det ske, at en spiller kommer til at lægge et kort i bunken med billedsiden opad, som kunne have været lagt til et eksisterende stik, gælder det om at være den første til at sige ”Rommy”. Den første der får sagt det, må nu tage kortet til sig og bruge det som sit eget tillægskort til at opnå flere point

Hvert stik skal bestå af minimum 3 kort. Her skal der vælges kort, som ligger i kronologisk rækkefølge og er af samme korttype (det kan f.eks. være hjerter 4, 5 og 6).

Når hver spiller lægget et stik på bordet, skal stikket være synligt for alle spillere.

Des længere en runde varer, des mere udfordrende og sjovt bliver spillet. Når alle spillere har trukket et kort op i løbet af den første tur, må der lægges stik på bordet.

Herefter er det tilladt for hver spiller at lægge supplerende kort på sin del af bordet. Det kan være enkeltstående kort, som kan lægges til et eksisterende stik fra en anden spiller.

Jokerne har stor værdi i kortspillet 500. De kan bruges til at danne kreative stik med, hvis en spiller mangler det tredje kort for at kunne lægge et stik på bordet.

Når der bruges en joker til at lægge stik, skal spilleren fortælle de andre, hvad jokeren ligger for.

Hvis én af de andre deltagere ligger inde med det originale kort, som jokeren er en erstatning for, må den spiller tage jokeren til sig og lægge det originale kort til stikket.

En joker kan gælde for ethvert kort.

Alle ens stik og kort der lægges til, skal placeres på bordet ud for ens plads, så det er nemt at kunne tælle point efter hver runde.

En runde afsluttes eller lukkes, når én af spillerne ikke har flere kort på sin hånd.

Sådan gives der point

I hver runde af kortspillet 500 gælder det om at komme af med så mange kort som muligt. Det er kun de kort, som er placeret på bordet, som kan give pluspoint. Værdien af de kort en spiller har på hånden, når en runde afsluttes, tæller i minus.

De forskellige korttyper i kortspillet 500 har forskellige værdier. Når en runde er afsluttet, skal hver spillers point tælles sammen. Det gøres ud fra et bestemt pointsystem:

  • Jokere = 25 point
  • Esser = 15 point
  • Konger, damer, knægte og 10’ere = 10 point
  • 2’ere-9’ere = 5 point

Både kortene på bordet skal tælles sammen, og kortene på hånden skal tælles sammen. Værdien af kortene på hånden skal trækkes fra værdien af kortene på bordet.

Hvornår vinder jeg?

Du er vinder af kortspillet 500, når du er den første spiller, som når 500 point. Der kan være stor forskel på fra spil til spil, hvor mange runder det kræver for, at du kan blive udråbt som vinder. Det gælder om at være taktisk, holde fokus og være modig, og ikke mindst gælder det om at have is i maven.

Kortspillet 500 er favoritspillet i mange sociale forbindelser, da det er forbundet med spænding, kreativitet og konkurrence.

Læs mere: Spil hjerterfri her