Spilleregler: Poker Texas Hold’em – Sådan spiller du poker

Texas Hold’em er suverænt den mest populære version af poker, og derfor vil du unægteligt støde på denne type af kortspil, når du bevæger dig i den virkelige såvel som virtuelle verden af spil og betting. Poker er dog også relativt komplekst, og derfor er det som ny spiller nødvendigt at sætte sig ind i spillets regler og udtryk, før man beslutter sig for at spille Texas Hold’em om rigtige penge. Spillet er delvist baseret på held, men det er ikke tilfældigt, at nogle vinder mere end andre, fordi specifikke hænder har større vinderchancer end andre hænder afhængig af hvor mange spillere, der er tilbage i runden, og hvilke kort, der ligger på bordet. Der er altså en del faktorer, der påvirker vinderchancerne, og i og med at det er et spil, hvor man aktivt deltager med beslutninger, betyder ens spillepersonlighed også noget for resultatet.

Det hurtige overblik

I Texas Hold’em sidder man mellem 2 og 22 spillere ved et bord, men du vil oftest opleve, at dette tal maksimalt er 8 eller 10, fordi spillet ganske enkelt vil gå for langsomt for den gennemsnitlige spiller, hvis 22 mand skal tage beslutninger vedrørende det samme spil. Hver spiller får fra start uddelt to normale spillekort, som ikke må vises til de andre spillere. Hver kort har en særlig værdi, og som hovedregel hedder det sig, at jo lavere nummeret er (1-14), jo dårligere er kortet. Der findes dog en lang række af kombinationer i forhold til både tal og kulør, der gør, at du måske stadig har den bedste hånd, selvom du ikke har de bedste kort. Hver spiller tager nu stilling til, hvorvidt de ønsker at se ’floppet’, som er den første række af kort, der vil blive vist på bordet, og som alle kan bruge i kombination med deres egne to kort. Spillerne tager endnu engang stilling til, hvorvidt de ønsker at fortsætte med deres hånd for at se ’turnkortet’, og oftest falder flere og flere spillere fra, jo længere runden bliver. Hvis der stadig er to eller flere spillere tilbage i runden ved ’riverkortet’, som er det sidste og femte kort, der vil blive vist på bordet, skal de resterende spillere efter en sidste bettingrunde afgøre, hvem der har vundet. Dette sker enten ved, at en spiller presser de resterende spillere ud med et højt bet, eller ved at den højeste kortværdi bestemmes, når kortene smides på bordet i tilfælde af, at begge spillere går med på det sidste bet.

De faste udtryk

I Texas Hold’em er der en række af faste udtryk og vendinger, der bruges til at beskrive spillets facetter og de handlinger, man laver. De vil her blive beskrevet kronologisk med spillets gang:

Dealer: Dealeren er ham, der deler kortene ud fra starten af spillet. Han eller hun vil som regel sidde med en knap eller andet, der indikerer, at dette er dealeren. De to første personer, der sidder til venstre for dealeren, vil blive tildelt henholdsvis ’small blind’ og ’big blind’.

Blinds: Tvungne indsatser. Personen lige til venstre for dealeren skal betale indsatsen svarende til ’small blind’, hvilket eksempelvis kan være 25 cent. Personen til venstre for ’small blind’ skal betale indsatsen svarende til ’big blind’, som altid er det dobbelte af ’small blind’, hvilket så vil svare til 50 cent. Disse startindsatser er nødvendige for at sikre, at man ikke bare kan fedtspille, indtil man har gode kort. Blinds går videre til nye personer ved nye runder i urets retning.

Pot: Den pulje af penge/jetoner, der bliver opbygget i løbet af en runde. I tilfælde af at nogle går all-in, mens andre bliver ved med at byde ind i puljen, opstår der separate puljer, hvor personen, der gik all-in, kun kan vinde potten, der svarer til all-in-beløbet samt de andres call af dette. Alle yderligere og overskydende indsatser går videre i en pulje for dem, der kunne spille videre uden at gå all-in. Vinder personen, der gik all-in, modtager han kun den pot, han selv er en del af, mens der findes en anden vinder blandt de resterende spillere ud fra hvem af disse, der har den bedste hånd.

Check: I første runde er det kun spilleren med ’big blind’, der kan checke, såfremt indsatsen ikke øges yderligere fra de 50 cent. Man kan kun checke, hvis man selv har indskudt værdien af det højeste bet på bordet. Ved at checke lader man turen gå videre til næste mand, hvis man ikke ønsker at bette yderligere ind. Første mand, der skal tage en beslutning, ved floppet, turnkortet eller riverkortet kan altid checke, selvom det måske taktisk ikke er den bedste beslutning.

Fold: Når du folder, smider du kortene og melder dig ud af runden. Det kan være, at du ved rundestart ikke føler, at dine kort er gode nok til at kunne retfærdiggøre at kalde ’big blind’ eller potentielle raises. Du kan folde når som helst i spillet, men hvis du har mulighed for at checke, bør du altid gøre det i stedet for.

Call: Eller kald, som det hedder på dansk. Når man caller, smider man et beløb på bordet, der svarer til det, som er det nuværende højeste indskud. Er ’big blind’ 50 cent, kalder man altså ved at smide tilsvarende 50 cent i. Bliver der raiset til 2, 5 eller 10 dollars i løbet af runden, skal man også kalde dem ved at smide 2, 5 eller 10 dollar i puljen for at kunne være med. Ved at calle, accepterer man det nuværende højeste indskud uden at gå ind med yderligere raises.

Raises: Man kan vælge at raise, hvis man føler, at man har en god hånd, eller hvis man vil snyde de andre til at tro, at man har en god hånd. Med andre ord hæver du indsatsen til højere end den nuværende. Når man raiser, skal man altid hæve indsatsen til minimum det dobbelte af det nuværende bet. Vil man eksempelvis raise før floppet, skal man smide 1 dollar ind, hvis ’big blind’ er 50 cent. Man kan dog hæve yderligere, hvis man føler for det og vil presse de andre spillere ekstra meget.

All-in: En måske lidt unødvendig betegnelse, men trods alt det mest kendte begreb fra pokerspillet. Går man all-in, smider man alt, hvad man har, i puljen. Med andre ord raiser eller caller man alle ens tilgængelige penge. Taber man, ryger man helt ud. Ved nogle turneringer og borde har man muligheden for at købe sig tilbage ind, hvis man ønsker.

Fælleskort: På bordet vil der blive vist op til fem kort, som alle kan bruge i kombination med deres egne kort. På floppet kommer der tre kort, mens der ved turn og river kommer ét kort.

Showdown: Vinderen findes ved at kortene smides på bordet med billedsiden opad, så man kan se, hvem der har den bedste hånd. Spilleren med den bedste hånd vinder naturligvis. Findes den bedste hånd blandt de fem kort på bordet udelukkende, splittes potten blandt de spillere, der har vist deres kort til sidst.

Kortværdier og kombinationer

Alle kort i spillet har en unik fastsat værdi med undtagelse af esset, der både kan fungere som 1 og som 14. Knægt, dame og konge svarer til henholdsvis 11, 12 og 13, og jo højere værdien er, jo bedre chancer har du som udgangspunkt. Der findes dog en bred vifte af kombinationer, som slår de højeste kort. Disse bliver beskrevet nedenfor startende med den laveste vinderhånd:

Højeste kort: 1×1. Det højeste kort vinder. Hvis ingen spiller har nogle ’rigtige’ kombinationer, vinder spilleren med det højeste kort. Ligger det højeste kort på bordet, splittes potten, men dette scenarie sker kun meget sjældent, da folk som regel i det mindste har ét par eller en lignende lav vinderhånd.

Et par: 1×2. Et par i form af to ens tal. Eksempelvis to esser eller to 9’ere. Hvis flere spillere har et par, vinder spilleren med parret af det højeste kort. To esser slår altså to 9’ere.

To par: 2×2. Eksempelvis er to par to 2’ere og to 7’ere. I tilfælde af flere spillere med to par, vinder spilleren med det højeste par. Selvom to knægte og to konger samlet giver et højere tal end to 2’ere og to esser, trumfer værdien af esset (14) værdien af knægten (11) og kongen (13).

Tre ens: 3×1. Tre af en slags. Igen vinder den højeste værdi, hvis der er flere med tre ens.

Straight: Fem tal i kronologisk orden. Eksempelvis 3-4-5-6-7. Kulør og farve betyder ingenting for en ren straight. Esset kan både fungere som værdien 1 i starten af en kombination med 1-2-3-4-5 eller som 14 i 10-11-12-13-14. Det er dog ikke muligt at gå fra eksempelvis konge til 3 – altså dur kombinationen 13-14-1-2-3 ikke. Nulgrænsen kan ikke brydes.

Flush: Fem kort i den samme kulør. Det er ikke nok, at de er enten røde eller sorte, men det skal altså være enten fem ruder, spar, klør eller hjerter. Det hænder, at flere sidder med en flush, og i dette tilfælde vinder spilleren med det højeste kort blandt de fem i flushen. Ligger det højeste kort i flushen på bordet, splittes potten/puljen.

Fuldt hus: 3×2. Tre af en slag og to af en anden. Eksempelvis tre esser og to konger. Sidder der en spiller med tre konger og to esser, vinder spilleren med de tre esser.

Fire ens: 4×1. Det sker meget sjældent, at der sidder flere spiller med fire ens, men i tilfælde at dette vinder spilleren med kortet af højest værdi. Eksempelvis slår fire 7’ere fire 4’ere.

Straight flush: En kombination af flush og straight, hvor du har fem af samme kulør i rækkefølge. Du har eksempelvis straight flush, hvis du har 1-2-3-4-5 i klør udelukkende. Det er vigtigt at være opmærksom på tallene, fordi nye spillere især kan overse, at der en straight flush i stedet for bare en flush. Ved spil online registrerer den naturligvis, at du har vundet, men ved bordspil hjemme i stuen hænder det, at det bliver overset.

Royal straight flush: Den absolut bedste hånd i spillet. 10-11-12-13-14 i samme kulør.

Poker hand ranking combinations. Poker cards set. Isolated cards on green background. Playing cards set
Poker hænder rangering.

Spileksempel

For at illustrere hvordan spillet forløbet, kommer her en spilsekvens, der forhåbentlig kan hjælpe dig til at forstå, hvordan en runde i Texas Hold’em foregår.

Setup: Vi har et bord med fire spillere. Spiller 1 sidder med dealerknappen, hvilket betyder, at spiller 2 og 3 har henholdsvis ’small blind’ og ’big blind’. De fire spillere har følgende kort på hånden:

Spiller 1: Hjerter 7 og klør 9

Spiller 2: Spar dame og spar 4

Spiller 3: Hjerter 8 og ruder 8

Spiller 4: Ruder es og klør 2

Runden starter: Spiller 2 smider 25 cent i, fordi det er ’small blind’, og spiller 3 smider 50 cent i, fordi det er ’big blind’. Spiller 4 skal nu beslutte sig for, om han eller hun har lyst til at calle eller ligefrem raise de 50 cent. Spiller 4 har et es, som er det højeste kort i spillet, så spilleren caller de 50 cent, fordi han eller hun gerne vil se, hvad der kommer i floppet. Spiller 1 sidder med relativt dårlige kort på hånden, fordi spilleren i tilfælde af et par maksimalt vil have et par 9, hvilket ikke er specielt højt. Spilleren kan håbe på en straight, fordi 7 og 9 er relativt tætte på hinanden, men til det skal man alligevel ramme en 8’er samt to andre kort, hvilket er optimistisk at håbe på. Spiller 1 folder derfor, og der er nu kun spiller 2, 3 og 4 tilbage i spillet. Spiller 2 har i forvejen lagt 25 cent på bordet og skal derfor kun lægge 25 cent mere på for at calle ’big blind’. Dette vælger spiller 2 at gøre, fordi spilleren ser mulighed i damen. Spiller 3 med ’big blind’ kan nu vælge at checke eller raise, og selvom to 8’ere er en god hånd, fordi du er garanteret et par, vælger personen at checke. Spillet går nu videre til fase to.

Floppet: Der kommer nu tre kort på bordet, som alle tilbageværende spillere kan se og bruge. Disse tre kort er hjerter es, spar 8 og hjerter 10. Dealeren har givet kort, og det er nu spiller 2, der skal starte runden ud med enten at checke, raise eller folde. Spiller 2 ramte ikke noget særligt i floppet ud over en potentiel mulighed for at få en flush i tilfælde af, at turn- og riverkortet også er spar. Spiller 2 checker derfor bare i håbet om at komme med videre til turnkortet gratis. Spiller 3 ramte derimod en ekstra 8’er og sidder nu med den bedste hånd i spillet. Det udnytter spilleren og raiser til 1 dollar. Spiller 4 ramte et es og føler derfor, at han eller hun sidder med gode muligheder for at vinde. Spiller 4 caller de ekstra 50 cent og følger med spiller 3. Spiller 1, der checkede som den første i runden, har ikke lyst til at spille videre og vælger derfor at folde. Spillet går nu ind i den næste fase.

Turn: Der er nu kun to spillere tilbage, og der vendes en spar 2 som turnkort. Spiller 3 starter med at lægge ud, fordi denne spiller er den næste i rækken af tilbageværende spillere efter dealeren. Spilleren vurderer, at denne spar to ikke kan true ham eller hende synderligt, fordi det er et lavt kort, som ikke virker til at kunne bruges med det resterende i floppet ud over eventuelt hjerter esset i henhold til en potentiel straight. Selv dette kræver dog, at det sidste og afgørende riverkort falder ud til spiller 4’s fordel, hvilket der er en meget lille chance for, fordi det skal være et specifikt kort, når spilleren skal have en straight (fem sammenhængende tal). Spiller 3 raiser derfor yderligere til 2 dollars. Spiller 4 ramte en 2’er og sidder derfor med to par. Spiller 4 føler, at dette er en god nok hånd til at kalde på og caller derfor den ekstra dollar. Spillet går nu videre til sidste og afgørende fase.

Riverkort og showdown: Det sidste kort, der vendes, er en spar konge. Ingen af spillerne kan bruge dette kort til noget, men derfor skal der naturligvis stadig spilles. Spiller 3 lægger igen ud, fordi han er nærmest dealer, og han raiser fra 2 til 4 dollars. Spiller 4 føler sig dog så komfortabel, at han raiser yderligere til 8 dollars. Spiller 3 tror dog stadig på sine tre 8’ere og vælger derfor at calle. Kortene skal nu vises på bordet for, at vinderen kan findes. Spiller 3 har tre ens i form af tre 8’ere, mens spiller 4 har to par i form af to esser og to 2’ere. Tre ens slår to par, og derfor vinder spiller 3, men faktisk havde spiller 2 vundet, hvis han var gået videre, fordi han ville have haft flush med spar. Spiller 3 tager hele puljen, og næste runde starter. Dealerknappen sendes videre til personen, der havde ’small blind’ før.

1644158